Demostració en directe del SII a la Cambra de Comerç

Escrit per Josep Maria de Navas
SII, en gestoria de Sabadell

Aquest mes d’abril vaig assistir a una sessió sobre el SII a la Cambra de Comerç de Sabadell.

El nou sistema de Subministrament Immediat d’Informació és, naturalment, un canvi molt important i que afecta a diverses empreses del despatx. En anteriors articles, els meus companys ja han anat informant dels detalls d’aquesta novetat.

La sessió a la qual vaig poder assistir a la Cambra de Comerç de Sabadell va ser especialment interessant, ja que vam poder veure una demostració en directa de com serà el nou sistema de a mà de la Sra. Lorena Echeverría, Cap adjunta de la Dependència Regional de Gestió i el Sr. Jaume Saura, Cap de la Dependència Regional d'Informàtica de l'Agència Tributària

Com funciona el SII?

El nou sistema ja funciona perfectament i està ja habilitat en període de proves per tal que les empreses puguin anar fent simulacres. Nosaltres ja l’hem pogut testejar al despatx i la velocitat i usabilitat del sistema és molt alta. Tot està a punt, doncs, perquè el sistema pugui entrar a funcionar sense problemes a partir de l’1 de juliol.

A qui afecta el nou SII?

El nou sistema afectarà unes 63.000 empreses a tot Espanya, el que suposa el 80% del total de facturació de IVA a l'Estat. Totes aquestes empreses hauran d'enviar en el termini màxim de 4 dies les factures emeses i rebudes.

Com afectarà a les empreses que estan dins el SII?

Com que les factures s’han d’enviar cada quatre dies a Hisenda, no podrem incloure ni deduir a les liquidacions d'iva aquelles factures amb data de final de mes que no hagin arribat en aquests 4 dies de termini havent-les de deixar pel mes següent. Per tant, aquestes empreses passaran a avançar més IVA a Hisenda inicialment.Tot això, a més dels enormes costos a nivell burocràtic i administratiu que tindran aquestes empreses.

Com afectarà el SII a la resta d'empreses?

Per a les PIMES, el SII tindrà dues implicacions:

  • La primera és que les empreses que estiguin dins el SII demanaran l’enviament urgent de les factures per tal de poder-les deduir.
  • La segona, que afecta també a particulars, és que Hisenda tindrà una informació pràcticament en temps real de les nostres pautes de consum. És a dir, si anem a contractar un viatge en una agència, en quatre dies Hisenda sabrà quants diners ens hem gastat en el viatge.

Com a resum, és innegable que Hisenda cada vegada té més informació i uns sistemes informàtics més potents. El control sobre el contribuent (el ciutadà, en fi) és cada vegada major i això és quelcom que pot causar certa preocupació. Un té el temor que, amb tota aquest informació, l’Administració Tributària pugui fer servir tota aquesta informació amb un criteri arbitrari i no sempre cercant la proporcionalitat de la càrrega tributària entre els diferents contribuents.

Josep Maria de Navas

Jep de Navas treballa en una gestoria de Sabadell

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0