Avís legal

Agper Economistes i Advocats amb NIF. B65569816, domiciliada al carrer Montserrat, 22 – 26 baixos 08201 – Sabadell.
Telèfon: 937277090 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Termes i Condicions d'ús

La política de privacitat del lloc www.agper.cat informa els usuaris d’aquesta pàgina web. L’accés a la web de Agper Economistes i Advocats S.L.P. i a la seva informació comporta la submissió i l’acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la informació i els serveis que ofereix la web d’ Agper Economistes i Advocats S.L.P. i fer-ne ús.

L'usuari ha de realitzar un ús lícit de la present pàgina web i els seus serveis d'acord amb els presents termes i condicions d'ús i a la legalitat vigent.

Agper Economistes i Advocats S.L.P. podrà modificar unilateralment els termes i condicions d'ús d'aquesta pàgina web mitjançant la publicació d’aquest avís legal, i produiran efectes des del mateix moment de la seva publicació. Aquestes modificacions podran ser comunicades personalment als usuaris registrats quan suposin una variació en les condicions establertes, en relació amb la seva condició d'Usuari.

Navegació.

Agper Economistes i Advocats S.L.P. no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a la Pàgina Web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través de la Pàgina Web, estigui lliure d'error o causi cap dany. En cap cas, Agper Economistes i Advocats S.L.P. serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i navegació per la Pàgina Web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats, als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Agper Economistes i Advocats S.L.P. no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als Usuaris per un ús inadequat de la Pàgina Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer mentre l'usuari navega per ella.

Accés i seguretat.

Com a norma general, la utilització de la web www.agper.cat no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, en aquells supòsits en què l’usuari comuniqui les seves dades personals a Agper Economistes i Advocats S.L.P. aquesta entitat en garanteix la confidencialitat, com també el compliment de tota la normativa anteriorment esmentada (o aquella que la pugui complementar o substituir), per a la qual cosa, adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir el nivell de seguretat requerit.

Les dades que Agper Economistes i Advocats S.L.P. sol•liciti o els usuaris facilitin seran tractades amb conformitat al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i s’utilitzaran d’acord amb les següents finalitats:

  • Amb la finalitat de mantenir informat a l’usuari sobre les nostres notícies i novetats legals o d’atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte a la nostra pàgina web
  • Amb la finalitat de desenvolupar accions i campanyes així com informar de les mateixes en relació a les finalitats de Agper Economistes i Advocats S.L.P. recollides a la pàgina web

Segons els art. 5 i 6 de la LOPD, aquestes dades formaran part d’un fitxer automatitzat, que ha estat inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). L’usuari podrà accedir, rectificar i cancel•lar les seves dades en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a Agper Economistes i Advocats S.L.P. a: Carrer Montserrat, 22 – 26 baixos, 08201 Sabadell o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Continguts.

Agper Economistes i Advocats S.L.P. realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en la Pàgina Web.

Agper Economistes i Advocats S.L.P. no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en la Pàgina Web.

La informació que apareix en la Pàgina Web és la vigent en la data de la seva última actualització. Agper Economistes i Advocats S.L.P. no es fa responsable de l'actualitat i idoneïtat de les informacions contingudes en la mateixa.
No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar la Pàgina Web per part de l'Usuari. Agper Economistes i Advocats S.L.P. es reserva la facultat d'efectuar quantes actualitzacions, canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

Agper Economistes i Advocats S.L.P. es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús de la Pàgina Web, incloent el present Avís Legal.

Propietat Intel·lectual i Industrial.

El nom del domini www.agper.cat és propietat de Agper Economistes i Advocats S.L.P. La pàgina web www.agper.cat en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura, distribució, respostes a les consultes realitzades pels usuaris, texts, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, documentació, així com tots els drets de propietat intel•lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu pertanyen a Agper Economistes i Advocats S.L.P.

En concret, queda prohibida la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts de la pàgina web www.agper.cat, sense el consentiment escrit del titular. A aquests efectes, l’interessat haurà de dirigir se a l’entitat.

Agper Economistes i Advocats S.L.P. es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Hipervincles.

La Pàgina Web podrà incorporar enllaços d'accés (hipervincles o links) a altres pàgines web de què Agper Economistes i Advocats S.L.P. no és titular. En cap cas, aquesta possibilitat implicarà l'existència de relació entre Agper Economistes i Advocats S.L.P. i el titular de la pàgina web a què dit hipervincle redirigeix, ni tan sols la seva aprovació o acceptació. Agper Economistes i Advocats S.L.P. tampoc serà responsable de la licitud dels continguts abocaments en la mateixa.

Qualsevol altra pàgina web tindrà prohibida la incorporació d'un hipervincle a la Pàgina Web de Agper Economistes i Advocats S.L.P. , sense la seva expressa autorització. En tot cas, aquesta autorització implicarà que l'hipervincle no es faci de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca de Agper Economistes i Advocats S.L.P. de la pròpia Pàgina Web, així com dels tercers que apareguin referenciats en aquesta.

Agper Economistes i Advocats S.L.P. retirarà qualsevol enllaç en quant tingui coneixement per qualsevol mitjà de la il·licitud de la seva contingut o que des dels mateixos es lesionen béns o drets d'un tercer.