Arriba el sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII)

Escrit per Tània Gàlvez

Hisenda ha aprovat finalment aquest desembre el temut sistema de Subministrament immediat d’Informació (SII).

Es tracta d’un sistema que ja estava concebut des del 2014 però que Hisenda havia anat ajornant per no imposar noves càrregues administratives a les empreses en un context de crisi econòmica. Finalment, l’entrada en vigor d’aquest sistema serà l’1 de juliol de 2017.

A qui afecta el sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII)?

El SII afecta a les empreses que liquiden mensualment l’IVA. És a dir:

  • Grans empreses (facturació > 6 milions d’euros)
  • Empreses inscrites en el Règim Especial de Devolució Mensual
  • Grups d’IVA

Què comporta està inclòs al sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII)?

El SII suposa enviar telemàticament a Hisenda les factures emeses i rebudes pràcticament en temps real.

S’estableix un termini general de 4 dies per a la remissió electrònica de la informació des de la data d’expedició de la factura, o des que es produeixi el seu registre comptable (exclosos, dissabtes, diumenges i festius nacionals).

En el primer semestre de vigència del SII, els contribuents tindran un termini extraordinari d’enviament de la informació que serà de 8 dies.

Quines altres implicacions tindrà el Subministrament Immediat d’Informació (SII)?

A nivell conceptual, l’aplicació del sistema SII implica que els llibres registres d’IVA del contribuent s’han de portar a través de la Seu Electrònica de la AEAT.

Per tant, com que Hisenda ja tindrà tota la informació a nivell de IVA d’aquestes empreses, les mateixes quedaran exonerades de presentar els models 347, 340 i 390.

Conclusions

Com a resum, dir que la mesura implicarà majors càrregues administratives a les empreses. Encara és difícil de poder-les quantificar, ja que es desconeixen els detalls tècnics de la interface dissenyada per Hisenda. Està prevista la publicació d’una Ordre Ministerial on es detallaran tots aquests aspectes. El subministrament immediat de la informació també implicarà majors incidències, subsanacions, factures rectificatives, etc...

Des del nostre despatx et mantindrem informat a mesura que es vagin coneixent els detalls del sistema SII i posarem a la teva disposició les solucions tecnològiques i humanes necessàries perquè pugui complir amb els nous requeriments imposats per l’Administració.

Tània Galvez

taniagalvez s

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0