Fem de Sabadell una ciutat més atractiva pels emprenedors

Escrit per Arnau Bonada
Sabadell ciutat emprenedors

Participem amb l’Ajuntament de Sabadell en el projecte europeu Gen-y City per atraure talent emprenedor a la ciutat.

El passat divendres dia 10 de febrer vaig assistir, juntament amb el company Manu Sánchez, a una sessió al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta organitzada pels serveis de dinamització empresarial de l’Ajuntament de Sabadell. Es tracta del projecte Gen-Y City, en el qual la Xarxa Onion forma part com a col·laborador, i que s’està duent a terme conjuntament amb altres 11 ciutats europees per crear una estratègia local que permeti atraure i retenir el talent jove, creatiu i tecnològic cap a la nostra ciutat.

Estudi demogràfic sobre l'emprenedoria a Sabadell

El principal objectiu de la reunió va ser el de presentar l’estudi demogràfic que el Centre d’Estudis Demogràfics (CED) està preparant sobre l’emprenedoria a Sabadell. Es pretén fer un doble estudi:

  • Un a nivell quantitatiu (nivell d’estudis, mobilitat laboral, perfil del talent, etc... ) a partir de dades obtingudes del cens municipal i altres fonts oficials.
  • L'altre a nivell qualitatiu, a partir de reunions tipus focus-grup, per tal de conèixer els interessos i necessitats dels joves potencialment emprenedors de la ciutat.

Propostes per atraure talent emprenedor a la ciutat

El perfil que es vol atraure a la ciutat és el de joves-talentosos-emprenedors-creatius-tecnològics. A la segona part de la sessió va haver-hi una taula rodona en format de brainstorming per poder aportar idees que ajudin a la ciutat a atraure emprenedors. Des de la Xarxa Onion vàrem fer les següents propostes:

  1. Fer de Sabadell una ciutat més bussiness friendly per atreure grans empreses i multinacionals als polígons industrials de la ciutat perquè generin industries auxiliars al seu voltant. (Exemple Seat Martorell o nous polígons a Sant Cugat del Vallès).
  2. Igualar o superar l’incentiu que han aplicat a Barcelona, on han destinat una partida de 2 milions d’euros a fons perdut per subvencionar les despeses inicials dels nous emprenedors establerts a la ciutat (quotes d’autònoms, llicències d’obertura, lloguers, gestoria, etc...) amb un màxim de 3.600 euros per emprenedor.
  3. Donar un xec formatiu als emprenedors de Sabadell (autònoms) que sigui equivalent a la formació bonificada de la qual gaudeixen els treballadors en règim general.

  4. Donat el problema d’avals que tenen els nous emprenedors, que l’Ajuntament de Sabadell avali la meitat del finançament que demanen els autònoms en el seus dos primers anys d’activitat, amb un límit raonable per emprenedor. Es podria fer una campanya “Sabadell se la juga pels emprenedors” o “Sabadell aposta pels emprenedors”.
  5. Corregir un problema que hi ha actualment pels nous emprenedors que volen constituir una SL. Aquests emprenedors no poden beneficiar-se de la tarifa reduïda de la quota d’autònoms pels 18 primers mesos d’activitat. Això suposa un fre per a la creació de noves societats. L’Ajuntament podria bonificar aquest diferencial per atraure noves empreses domiciliades a Sabadell. Es podria condicionar l’ajuda al manteniment de l’empresa a la ciutat per un nombre d’anys determinat.

Emprenedors Sabadell

Valoració molt positiva de la trobada

La valoració global de la jornada va ser molt bona. Des d’Agper Economistes i Advocats valorem molt positivament aquestes iniciatives i esperem que ajudin a millorar la competitivitat de la nostra ciutat.

També ens posem a la disposició de tots els clients i amics del despatx perquè ens feu arribar les vostres propostes i així poder-les presentar a l’Ajuntament en futures reunions.

Per a més informació:

Nota de premsa Ajuntament de Sabdell aprovació projecte Gen Y City: http://www.sabadell.cat/ca/noticies-municipals/54132-s-aprova-definitivament-el-projecte-europeu-gen-y-city-on-sabadell-participa-amb-onze-ciutats-mes

Nota de premsa Ajuntament de Sabadell adhesió projecte Gen Y City:  http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=46120&Itemid=1735

Noticia publicada a Sabadell Empresa: http://www.sabadellempresa.cat/home/noticies-2016/36623-l-ajuntament-de-sabadell-participa-al-projecte-europeu-gen-y-city

Pàgina europea oficial del projecte Gen Y City: http://urbact.eu/gen-y-city

Josep Mª de Navas

Josep Mª de Navas

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0