Declaració de béns a l'estranger 2017 (model 720)

Escrit per Fran Romero
Model 720 bens estranger

Aquest mes de març del 2017 torna l'obligació anual de presentar el model 720, la declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger.

Recordem que tant empreses com particulars tenen l'obligació de presentar el  model 720 per a informar l'Agència Tributària dels béns i drets que els contribuents posseeixen a l'estranger. ara bé, si la situació del contribuent no ha canviat de manera significativa, no fa falta tornar a presentar el model. No obstant, cal anar amb molt de compte, ja que les sancions per no presentar el model 720 són elevadíssimes. Seguidament exposem tots els detalls a tenir en compte a l'hora de presentar el model 720.

Qiuna informació cal incloure al model 720?

Les tres obligacions separades que es declaren en el model són:

  1. Obligació d'informar sobre comptes en entitats financeres situades a l'estranger
  2. Obligació d'informació sobre valors, drets i assegurances dipositats, gestionats o obtinguts a l'estranger
  3. Obligació d'informació sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estrange

Si ja vaig presentar el model 720 anteriorment, l'he de tornar a presentar aquest 2017?

Per a aquells que ja van presentar la declaració en exercicis anteriors, només cal tornar-la a presentar si:

  • Comptes bancaris: si han experimentat un augment superior a 20.000 € respecte de l'última declaració presentada. També cal presentar declaració amb el saldo corresponent a la data quan respecte de qualsevol dels comptes declarades es deixa de ser titular, representant o beneficiari.
  • Valors i drets: si la seva valoració s'ha incrementat en més de 20.000 € respecte de l'última declaració presentada.
  • Béns immobles: S'haurà de presentar declaració si la valoració conjunta dels mateixos supera els 20.000 € d'augment. També resultará obligatòria la declaració quan s'extingeixi la titularitat d'un immoble prèviament declarat.

Cal precisar, pel que fa al límit de 20.000 euros, que es refereix al total del valor del bé, independentment que el bé sigui compartit per diversos titulars.

Fran Romero

 Francisco Romero

 

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0