Com recuperar els diners pagats per la clàusula sòl

Escrit per Agustí Alier Jané
Recupera els diners de la clàusula sòl

Els detalls del Reial Decret Llei 1/2017 sobre la devolució de les clàusules sòl fan molt recomanable deixar el cas en les mans d'un professional expert.

La idea del govern en l'aprovació del nou mecanisme extrajudicial perquè els ciutadans puguin recuperar els diners de la clàusula sòl és la d'evitar el col·lapse dels jutjats.

Com funciona el nou procediment extrajudicial de devolució de la clàusula sòl?

Mitjançant aquest nou procediment, el consumidor pot dirigir una reclamació a la seva entitat de crèdit. Un cop rebuda la reclamació, l'entitat ha de remetre al consumidor el càlcul de la quantitat a retornar o, si creu que no pertoca tornar els diners, les raons per les quals considera que la reclamació no és procedent.

Després de rebre la comunicació, el consumidor ha de manifestar si està d'acord amb el càlcul i, si ho està, l'entitat realitzarà la devolució de l'efectiu o en altres compensacions que l'entitat i el consumidor poden pactar. Un cop iniciat el procediment extrajudicial i fins que s'hagi resolt aquest, les parts no podran exercir entre si cap acció judicial o extrajudicial alternativa en relació amb la mateixa reclamació.

Quin termini té el banc per concloure el procés?

Tot el procés es farà en un termini màxim de tres mesos

Aquest nou procediment extrajudicial per recuperar la clàusula sòl és obligatori?

El procés és opcional pel consumidor, ja que també pot optar per anar directament a la via judicial.

Què passa amb les demandes judicials que ja estan en curs?

El reial decret del Govern estableix la possibilitat que, en les demandes judicials que ja estan en curs a l'entrada en vigor d'aquesta norma, les parts, de comú acord, puguin sol·licitar la suspensió d'aquestes per sotmetre al tràmit extrajudicial.

Què passa amb les costes judicials?

Si el consumidor demanda a l'entitat després de no arribar a un acord en la reclamació extrajudicial i la sentència que obté és econòmicament més favorable per a ell, l'entitat serà condemnada en costes.

D'altra banda, si el consumidor acudeix a la via judicial directament sense usar la reclamació prèvia i l'entitat de crèdit s'aplana totalment abans del tràmit de contestació a la demanda, l'entitat no serà condemnada en costes.

Si tinc una hipoteca en el meu negoci, també puc reclamar?

Totes les sentències fan referència als drets del consumidor. Quan s'actua com a empresari, aquests drets no apliquen, ja que la llei entén que l'empresari té la responsabilitat de complir el pactat en els seus contractes.

RECOMANACIONS

A Agper Economistes i Advocats t'oferim un servei integral de recuperació de la clàusula sòl. Els nostres economistes valoraran la quantitat exacte de diners que tens dret a recuperar, mentre que els nostres advocats experts en dret financer analitzaran la millor estratègia a seguir.

El nostre sistema és totalment transparent: nosaltres només cobrem si tu recuperes els diners.

Perquè tinguis totes es garanties al respecte, hem pensat que la manera més justa de prestar aquest servei és que els nostres honoraris són totalment variables. És a dir, nosaltres només cobrem si tu també cobres. Els nostres honoraris són un petit percentatge sobre el que recuperes, que varia en funció de si es recuperen els diners extrajudicialment o si s'ha de recórrer a la via judicial, ja que aquest segon escenari comporta més feina per nosaltres.

Si vols que t'ajudem i portem el teu cas perquè puguis recuperar els diners pagats de més per l'aplicació de la clàusula sòl, pots contactar amb mi mateix, Agustí Alier, amb l'Arnau Bonada o amb la Tània Gàlvez i estarem encantats d'escoltar-te i poder-te ajudar.

Agustí Alier

agustialier s

 

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0