Serveis jurídics

Al nostre despatx compten amb diversos advocats especialistes en dret mercantil i societari. Els nostres serveis jurídics es basen en el rigor, la professionalitat i l’experiència adquirida al llarg dels anys al costat de l’empresa. Defensem els drets de l’empresa davant de tercers i garantim la seva seguretat jurídica en tot moment. En un entorn normatiu tan canviant i complex com l’actual, un assessorament legal de confiança esdevé essencial per la bona marxa de l’empresa en el mercat.

També tenim una àmplia experiència en l’adaptació de l’empresa a la Llei de Protecció de Dades, verificant el seu compliment en tots els processos interns i externs de l’empresa.

Serveis juridics a Sabadell

Els nostres principals serveis jurídics són:
  • Constitucions de societats, fusions, dissolucions i liquidacions
  • Recolzament al client en Juntes de socis i accionistes, redacció de les actes
  • Assessorament en la venda d’empreses o adquisició d’empreses
  • Demandes mercantils de tota mena, ja sigui l’empresa la part demandada o la part demandant
  • Recobrament d’impagats
  • Contractes mercantils amb clients, proveïdors i terceres parts
  • Concursos de creditors
  • LOPD
  • Registre de Patents i Marques

 

Responsables del servei

Agustí Alier    taniagalvez s     sergisoler s    martaheredia s    encarnafuentes santoniabeltran s     Marta Puig