Recursos humans

El nostre departament laboral està format per advocats i diplomats laborals amb una extensa experiència en el dret del treball, seguretat social, i recursos humans. El nostre objectiu en la gestió periòdica és que l’empresa rebi les nòmines puntualment cada mes, correctament calculades i sense cap mena d’incidència. En aquelles gestions puntuals en que es requereix un valor afegit, com en el cas d’acomiadament de treballadors, els nostres advocats laboralistes defensen els interessos de l’empresa en tots els àmbits d’actuació i, si cal, fins al procés de conciliació o el judici laboral.

La nostra metodologia és la següent:

Gestion laboral nominas
 • AUDITORIA LABORAL INICIAL: Quan un client comença a treballar amb nosaltres, duem a terme una auditoria laboral completa on es comprova, entre d'altres, l'aplicació de convenis, l'enquadrament dels treballadors i les bonificacions a la Seguretat Social que es poden aplicar
 • GESTIÓ MENSUAL CONTINUADA: Mensualment, des del departament laboral es calculen i confeccionen les nòmines i s'envien als clients amb el temps suficient perquè aquests puguin tramitar el seu pagament. També s'apliquen, si és el cas, les actualitzacions de convenis i les novetats en matèria de bonificacions de la Seguretat Social
 • GESTIONS LABORALS PUNTUALS: Quan l'empresa així ho requereix, des del departament laboral s'estudien i es plantegen les diferents alternatives d'acomiadaments o d'expedients de regulació d'ocupació (ERO), sempre defensant els drets de l'empresa i respectant els dels treballadors, i amb l'objectiu de minimitzar el cost de les indemnitzacions per a l’empresa

Altres serveis prestats des del departament laboral són:

 • Assessorament davant de conflictes col·lectius, litigis laborals, inspeccions, etc.
 • Consultes i assessorament laboral en general
 • Altes de l’empresa a la Seg. Social
 • Altes i Baixes de treballadors a la Seg. Social
 • Altes i baixes de treballadors autònoms
 • Contractes de treball i bonificacions
 • Incapacitat permanent. (Invalidesa)
 • Càlcul i tramitació de pensions de jubilació, pensions de viduïtat, pensions d’incapacitat, etc...

 

Responsables del servei

cristinamorcillo s    judithalarcon s   encarnafuentes s