Suport fiscal i mercantil

Els departaments financers i administratius d’una gran empresa, normalment compten amb personal suficientment capacitat a nivell comptable i fiscal per poder complir amb les obligacions fiscals periòdiques de l’empresa. No obstant, la legislació fiscal és tan complexa i canviant, que esdevé molt recomanable poder comptar amb el suport d’un assessorament extern especialitzat continuat.

Des del nostre despatx, oferim assessorament fiscal i mercantil continuat a grans empreses perquè ens puguin transmetre les seves consultes. També estem a la disposició de la gran empresa per subcontractar la confecció de l’Impost sobre Societats o dels Comptes Anuals a presentar anualment al Registre Mercantil.

Els nostres economistes i advocats especialistes en dret tributari tenen una àmplia experiència en inspeccions d’Hisenda, i podran defensar els drets de la seva empresa, els seus socis i administradors en processos d’inspeccions fiscals davant de l’Administració Tributària.

Gestion fiscal mercantil

 Els nostres serveis en l’àmbit de l’assessorament fiscal i mercantil són:

  • Planificació i optimització fiscal de la tributació de l’empresa
  • Defensa dels interessos de l’empresa, socis i administradors en el transcurs d’inspeccions fiscals
  • Redacció i interposició de recursos als Tribunals Econòmics Administratius (TEAR i TEAC)
  • Defensa de l’empresa als Tribunals de Justícia en matèria tributària
  • Confecció de Comptes Anuals i presentació dels mateixos al Registre Mercantil
  • Confecció de la declaració anual de l’Impost sobre Societats

Responsables del servei

Agustí Alier     Tània Gàlvez