Concursos de creditors

Asesoria Sabadell

Malauradament, en el context de crisi econòmica que travessa el país en els darrers anys, són molt freqüents les situacions en les quals les empreses es troben en grans dificultats de solvència. Com a assessors d’empreses, la nostra vocació és la d’estar al costat de l’empresa i ajudar-la a evitar un episodi d’insolvència. Sovint, no obstant, per protegir els administradors de l’empresa i el seu patrimoni personal, no hi ha altra opció que iniciar la via del concurs de creditors.

Al nostre despatx som especialistes en concursos de creditors; per una banda, com a presentadors de concursos de creditors d’empreses en situació d’insolvència; per l’altra, com a Administradors Concursals designats pels Jutjats Mercantils per a administrar empreses que han presentat concurs de creditors.

Els nostres serveis en l’àmbit dels concursos de creditors són:L’experiència acumulada al llarg dels anys en diversos concursos de creditors, ens fa bons coneixedors de la matèria i de les dinàmiques que es desencadenen en una situació concursal. 

  • Anàlisi de la situació de solvència de l’empresa i valoració de la viabilitat de la mateixa
  • Confecció de plans de viabilitat i negociació d’acords amb banca i altres creditors
  • Suport i assessorament a l’empresa en el cas que un client seu presenti concurs de creditors
  • Presentació de concursos de creditors
  • Administradors concursals designats pels Jutjats Mercantils per administrar empreses en situació de concurs de creditors

 

Responsables del servei

Agustí Alier        taniagalvez s