Implicacions laborals de la jornada d'eleccions

Escrit per Cristina Morcillo
Elecciones Generales 2016
Elecciones Generales 2016

Les empreses han de tenir en compte diferents aspectes en relació als seus treballadors arran de les eleccions previstes pel poper 26 de juny.

Treballadors amb la condició d'electors

Les persones treballadores que tinguin la condició d´electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal, tindran permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral, que es reduirà proporcionalment a la jornada de treball, amb la finalitat que puguin exercir el seu dret a vot a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat.

Aquest permís està subjecte a les següents condicions:

  • Si la jornada de treball coincideix com a màxim fins a 2 hores amb l’horari d’obertura del col·legis electorals no caldrà concedir l’esmentat permís.
  • Si la jornada de treball coincideix en més de 2 hores i menys de 4 amb l’ horari d’obertura del col·legis electorals es concedirà un permís de 2 hores.
  • Si la jornada de treball coincideix en 4 hores o més amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals es concedirà un permís general de 4 hores.
  • En el cas que la jornada laboral no coincideixi ni total ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals, els treballadors no tindran dret al permís retribuït.
  • Si el dia de les eleccions la jornada laboral fos inferior a l’habitual, legal o convinguda, la durada del permís es reduirà proporcionalment.
  • La determinació del moment d´utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l´horari establert pel col.legi electoral, és potestat de l´empresari o empresària.

Treballadors membres de mesa o interventors

  • Els treballadors que acreditin la seva condició de membres de mesa electoral o interventors i que el dia 26 de Juny de 2016 no gaudeixin del descans setmanal tindran dret a un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia 26 de Juny 2016, així com un permís retribuït corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia 27 de Juny 2016.
  • Els treballadors que acreditin la seva condició de membres de mesa electoral o interventors i gaudeixin del descans setmanal el dia 26 de Juny tindran dret a un permís retribuït de les 5 primeres hores del dia 27 de Juny 2016, amb les mateixes condicions que en el cas anterior.

 

Cristina Morcillo

cristinamorcillo s

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0