Tractament fiscal dels lots de Nadal i obsequis

Escrit per Roger Alier

TRACTAMENT FISCAL LOTS DE NADAL I DINAR/SOPAR D'EMPRESA

Impost de Societats: Sí, és una despesa deduïble, sempre que sigui un costum tradicional consolidat pel contribuent, i aquest pugui acreditar que s'ha anat fent durant els anys anteriors a través de les factures i testimonis dels treballadors. En el cas de les societats de nova creació, si s’opta per fer sopar i/o entregar lots de Nadal, hauré de continuar fent-t’ho en els exercicis fiscals posteriors consolidar la costum.

IVA: No ens podem deduir les quotes suportades en cap proporció respecte a aquestes despeses segons l'article 96 de l'IVA.

IRPF: Sí, però alhora les considera una retribució en espècie pels treballadors que s'hauria d'incloure en la seva nòmina i efectuar la retenció a compte corresponent.

OBSEQUIS A CLIENTS

Impost de Societats: És una despesa deduïble fins a un màxim d'1 % de la xifra del nostre negoci, la resta de despeses que superin aquest límit les podem registrar comptablement, però les haurem d'ajustar fiscalment perquè NO serien deduïbles a l'Impost de Societats.

IVA:

• Si el detall o l'obsequi el regalem al client, NO serà deduïble la quota suportada, ja que al ser una entrega a títol gratuït, aquesta tampoc es troba subjecte a l'impost.

• Si el detall o obsequi que regalem al client és un producte de la mateixa empresa, és un autoconsum, per tant, la quota suportada si serà deduïble sempre que repercutim la posterior entrega gratuïta al client.

Departament Fiscal

AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS S.L.P.

Laura Martin

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris