Campanya Renda 2022

Escrit per Roger Alier

Aviat començarà la campanya de Renda i Patrimoni, corresponent a l’exercici 2022. El termini de presentació de totes les declaracions s’inicia el proper dia 11 d’abril i finalitzarà el 30 de juny del 2023. No obstant, si vol domiciliar el pagament, el termini finalitza el 27 de juny de 2023 (amb càrrec el 30 de juny).

Amb la finalitat d’oferir-li un millor servei, li preguem que prepari el més aviat possible la documentació necessària per poder analitzar-la conjuntament. En aquest sentit, ens permetem assenyalar-li una sèrie de qüestions formals que no ha d’oblidar a l’hora de recollir la seva DOCUMENTACIÓ:

DADES GENERALS:

 • Dades d’identificació: DNI, NIE, dades familiars, etc..
 • Còpia de la declaració de la renda de l´any 2021, en el cas que, l´any passat, no li haguéssim confeccionat des del nostre despatx.
 • Referència cadastral del seu habitatge habitual, ja sigui de lloguer, propietat o altres situacions. (Aquesta informació tampoc caldrà, en el cas que no hagi canviat i li haguem fet la declaració en l´any anterior).

RENDIMENTS DE TREBALL:

 • Certificat de retencions sobre salaris (treball).
 • Certificat de prestacions i retencions (pensions i atur).
 • Justificant de quotes d’afiliació o col·legis professionals.

RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI:

 • Certificat dels rendiments dels comptes bancaris, dipòsits a terminis, de valors mobiliaris (accions i bons) i fons d´inversió.
 • Certificat de rendiments d’assegurances de vida, jubilació i malaltia.

RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI I IMPUTACIONS IMMOBILIÀRIES:

 • Rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de totes les cases, locals i garatges que siguin de la seva propietat.
 • En el cas dels immobles llogats, ens haurà de facilitar la data de compra de l´immoble, el valor d´adquisició del mateix, la data del contracte de lloguer i, el número del DNI dels arrendataris.
 • Rebuts de lloguers cobrats (de cases, locals i garatges), i justificants de totes les despeses deduïbles vinculades a l´immoble llogat, entre d´altres destaquem, els interessos de préstecs que recauen sobre l’immoble llogat, rebuts d´assegurances, despeses de comunitat de propietaris, despeses de reparacions o reformes, tributs (IBI, taxa de residus i de guals).
 • Certificat de retencions sobre lloguers de locals (locals comercials que estiguin llogats).

GUANYS I PÈRDUES I PATRIMONIALS:

 • Escriptures de compra i de venda o donació d’immobles, en el cas de transmissió de cases, locals, o garatges.
 • Justificant dels valors i de les dates de compra i de venda d’accions.

RENDIMENTS D´ACTIVITATS ECONÒMIQUES:

 • Si es tracta d’un empresari individual, un professional o una entitat en atribució de rendes (com ara les comunitats de béns) ens haurà de facilitar els llibres comptables, de vendes, despeses i/o béns d’inversió, segons correspongui, sempre i quan, durant l’any 2022 no els haguessin confeccionat des del nostre despatx. Així mateix, ens hauran d´aportar els pagaments fraccionats (models 130 i 131) i la declaració del resum anual de l´IVA (model 390).
 • Certificats de retenció de professionals.

DEDUCCIONS O REDUCCIONS:

 • Certificat de préstec satisfet per a l´habitatge habitual i, en el seu cas, les primes d´assegurances de vida o incendis, exigides amb el préstec hipotecari.
 • Certificat del pla de pensions.
 • Certificat d´inversions en entitats de nova creació.
 • Rebut de donatius a entitats benèfiques.
 • Justificants de pagaments en concepte de llar d’infants per menors de 3 anys.

NOTA IMPORTANT:

Si està interessat en els nostres serveis per a la confecció i/o assessorament sobre la declaració de Renda i/o del Patrimoni, poden contactar amb nosaltres al telèfon 93 727 70 90 o bé, per correu electrònic a les següents adreces electròniques:

-          Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. (Tània Gálvez)

-          Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. (Laura Martín)

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la seva disposició.

Atentament, 

AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS SLP

       

Tània Gàlvez i Laura Martín

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
 • No s'han trobar comentaris