Comunicat de la D.G.T.

Escrit per Antònia Beltran

La Direcció General de Trànsit està comunicant a les empreses, que a partir de l'1 de novembre de 2022, la DGT deixarà d'enviar notificacions en paper i passarà a notificar a les persones jurídiques només de manera electrònica a través de l'adreça electrònica viària DEV (Direcció Electrònica Vial).

El comunicat recorda l'obligatorietat legal establerta per a les persones jurídiques de relacionar-se de manera electrònica amb l'Administració, s'informa que les empreses hauran de donar-se d'alta en la DEV per a rebre les notificacions relacionades amb el procediment sancionador de trànsit, sigui competència de la DGT com de qualsevol altre organisme que tramiti multes de trànsit.

Per donar-vos d'alta en el DEV serà necessari disposar d'un certificat digital en vigor i que faciliteu almenys un correu electrònic i un telèfon mòbil de manera que pugueu rebre els avisos de les notificacions pendents.

Si abans de l'1 de novembre de 2022 no disposeu de DEV, us serà assignada d'ofici una adreça electrònica viària, on es realitzaran les notificacions en matèria de procediment sancionador de trànsit. Recordeu que, si no comuniqueu a la DGT un correu electrònic o telèfon mòbil per a aquest fi, no rebreu els avisos de les notificacions de multes de trànsit.

Daltra banda, us recordem que en el cas d'infraccions greus o molt greus (amb pèrdua de punts), la identificació del conductor és obligatòria , de manera que s'haurà d'identificar el conductor encara que sigueu vosaltres mateixos.

AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS S.L.P. 

 

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris