Conveni de col·laboració entre MARSAN INGENIEROS, S.L.U. i AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS S.L.P.

Escrit per Antònia Beltran

El passat dia 30-05-22 es va signar un conveni de col·laboració entre MARSAN INGENIEROS, S.L.U. i AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS S.L.P.

A causa de l'entrada en vigor del Reial decret 390/2021, que estableix els nous requisits per poder disposar dels CERTIFICATS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A EDIFICIS i, a més, exhibir la seva etiqueta d'eficiència energètica. 

Abans de l'11 de juny del 2022, hauran de disposar obligatòriament del Certificat d'Eficiència Energètica, degudament registrat, i exhibir-ne l'etiqueta en lloc visible, els edificis o locals afectats amb superfícies més grans de 500 m2 destinats als usos següents

Administratius. Sanitaris. Comercial: botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i similars. Residencial públic: hotels, hostals, residències, pensions, apartaments turístics i similars. Docent. Cultural: teatres, cinemes, museus, auditoris, centres de congressos, sales d'exposicions, biblioteques i similars. Activitats recreatives: Casinos, salons recreatius, sales de festes, discoteques i similars. Restauració: bars, restaurants, cafeteries i similars. Transport de persones: estacions, aeroports i similars. Esportius: gimnasos, poliesportius i similars. Llocs de culte, usos religiosos i similars.

Aquest canvi afectarà qualsevol empresa amb edificis o locals més grans de 500 m2, independentment que aquests siguin posats a la venda o lloguer. A més, edificis o locals ubicats en entorn industrial, destinats als usos anteriors, també han de ser certificats i exhibir-ne l'etiqueta.

L'acord amb MARSAN INGENIEROS brinda la possibilitat de rebre un bon assessorament sobre les necessitats de compliment dels edificis i locals a aquests requisits d'eficiència energètica, proposant i executant plans d'acció per aprofitar les sinergies amb les inspeccions tècniques dels edificis (ITE) , els informes d'Avaluació dels Edificis (IEE) i les inspeccions reglamentàries de seguretat de les instal·lacions.

 Agustí Alier    i     Marta Puig.

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris