Reforma de l'impost de les plusvàlues municipals

Escrit per Marta Puig

 El Govern ahir, dia 8 de novembre, va aprovar el real decret-llei que adequa l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) a la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que va declarar nul el mètode de càlcul de la plusvàlua municipal que grava la revalorització davant la venda, donació o herència d’una finca.

El text aprovat pel Consell de Ministres estableix dues opcions perquè el contribuent pugui triar la que surti més beneficiosa: la primera, permet que la quota es calculi mitjançant el valor cadastral del sòl en el moment de la transmissió, però en funció d’uns coeficients fixats pel Ministeri d’Hisenda que s’anirà ajustant cada any en funció de la realitat del mercat immobiliària (plusvàlua objectiva); i la segona, es valorarà la diferència entre el valor d’adquisició i el valor de la transmissió (plusvàlua real).

Així mateix, qui no hagi obtingut un guany en la compravenda no haurà d’abonar aquest Impost i s’adequarà la base imposable a la capacitat econòmica del contribuent, de manera que aquest impost sigui un reflex de la realitat del sector immobiliari.

Per evitar l’especulació aquest nou text legal gravarà les plusvàlues que es produeixin quan la data d’adquisició i de transmissió hagi transcorregut menys d’un any.

Aquesta llei entrarà en vigor demà dia 10 de novembre de 2021 i els Ajuntaments tindran sis mesos per adaptar les normatives municipals al nou marc legal.

  

 Marta Puig

 

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris