NOVA PRÓRROGA DELS ERTO'S

Escrit per Antònia Beltran

Ertos de Força Major: els Ertos vigents del RD 08/2020 del 17 de març, es prorroguen automàticament fins el dia 31 de gener del 2021.

 

El nou RD Llei 30/2020 ha limitat la pràctica de les exoneracions de les quotes de la seguretat social només a les empreses de sectors amb una reduïda taxa de recuperació de l’activitat que tinguin o bé, el CNAE-09 que figura en l’Annex de la present norma o bé, que la seva facturació depengui directament d’almenys el 50% d’altres empreses que si, tinguin l’activitat inclosa en l’annex.

Per gaudir d’aquestes exoneracions s’ha de presentar la sol·licitud davant l’autoritat laboral entre el dia 05 i 19 d’octubre.

Ertos de Rebrot: el nou RD Llei 30/2020, estableix un nous Ertos per aquelles empreses que com a mesura adoptades per les autoritats de contenció de la Covid-19 se’ls impedeixi o limiti el desenvolupament de la seva activitat.

Les empreses podran aplicar les exoneracions previstes de les quotes de la seguretat social fins el 31 de gener del 2020.

La tramitació dels ERTOS per aquestes causes, es regularan pel RD llei del 08/2020, de 17 de març de força major.

Ertos per Causes Econòmiques, tècniques organitzatives i de producció (ETOP): aquests tipus d’Ertos encara es poden presentar pel mateix procediment previst en el RD 08/2020.

Es poden tramitar mentre els Ertos de força major estiguin vigents, i en el cas de que haguessin finalitzat en arribar a un acord, tindran efectes retroactius a la finalització del erto per força major.

Disposicions Comuns a tots el Ertos:

Es manté la salvaguarda de l’ocupació durant un període de 6 mesos per aquelles empreses que reben noves exoneracions de la seguretat social.

Es manté la prohibició dels acomiadaments per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relaciones amb la Covid-19.

Finalment també es manté la prohibició de la realització de les hores extres i de l’externalització de serveis, sempre que es mantingui la vigència del ERTO.

Es manté el 70% de la prestació de desocupació derivada dels ERTOS fins el 31/01/2020.

No es descompte el període de desocupació, de l’01/10/2020 fins el 31/01/2021 tret de que es produeixin acomiadaments a partir del gener del 2022.

Qualsevol consulta al respecte no dubtin en trucar-nos al nostre departament laboral.

AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS S.L.P.

Dp. Laboral.

  

antoniabeltran s

Antònia Beltran.

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris