Mesures extraordinàries per a la contenció de la COVID-19

Escrit per Antònia Beltran

Us resumim les resolucions que s'han publicat darrerament i que contemplen mesures extraordinàries per a la contenció de la COVID-19.

 

RESOLUCIÓ SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.


Recomanacions de caràcter general

  • Es recomana a la ciutadania la limitació de les trobades socials fora de grup de convivència estable.
  • Es recomana a la ciutadania que les trobades socials es limitin a un màxim de 10 persones.


Restriccions en activitats d'hoteleria i restauració.

Als establiments d'hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, s'han d'adoptar les mesures següents:

  • S'ha de garantir la distància interpersonal mínima de 1.5 metres en el servei de barra.
  • S'ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules d'1.5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d'acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.
  • S'estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.


Consum de tabac i assimilats.

No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.RESOLUCIÓ SLT/2782/2020,  de 19 d'agost, per la qual es modifica la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries a territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19

Restriccions en activitats d'hoteleria, restauració i activitats recreatives.


Les mesures per als establiments d'hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, també s'apliquen als establiments que desenvolupin l'activitat de restaurant musical. Pel que fa als establiments que desenvolupin les activitats de sala de concert, de cafè teatre i de cafè concert, s'estableix un horari de tancament del servei de bar a les 01:00 hores.Activitats d'oci.


Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupin les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.

Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat precedent.


Es deixa sense efecte la Resolució SLT/2024/2020, de 6 d'agost, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en l'àmbit de les activitats d'oci.


També s'ha de tenir en consideració que, a partir del 25 d'agost i durant 15 dies entren en vigor un seguit
de mesures per reduir la mobilitat personal i restringir el contacte social als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès.

  

antoniabeltran s

Antònia Beltran.

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris