Autònoms - Aclariment de la prestació per cessament d'activitat

Escrit per Antònia Beltran

Emetem una nota aclaridora, davant la incertesa de les mesures en relació a la prestació extraordinària per cesament d'activitat dels autònoms, com conseqüencia del Covid-19.

Que intentem resumir en els següents punts:

Qui pot acollir-se?

La totalitat dels autònoms que compleixin els requisits sempre que el 14 de Març estiguessin donats d’alta en el Règim Especial de Treballadors autònoms i estiguessin al corrent de pagament.

En cas de tenir deutes, se’ls donarà un termini de 30 dies per posar-se al dia i poder gaudir d’aquestes prestacions.

Per tant, també afectarà als “autònoms societaris”

En quins casos hi puc accedir?

Es pot accedir a les prestacions en el cas d’:

  • Haver hagut de tancar l’activitat, tant per l’ordre de l’estat d’alarma, com si es conseqüència indirecta per manca de feina, etc.
  • O si no he tancat, perquè els meus ingressos s’han vist reduïts en, al menys, un 75%, en relació a la facturació mitjana dels 6 mesos anteriors (en el cas de dur menys de 6 mesos d’activitat, la mitjana dels mesos d’activitat)

Com acredito aquests requisits?

Si l’activitat s’ha tancat, els document acreditatius del tancament.

En el cas de la reducció de la facturació:

  • En primer lloc mitjançant la informació comptable de que disposi, això és, el llibre registre de factures emeses, el llibre diari d’ingressos o el llibre registre d’ingressos.
  • En els casos de que no hi hagi obligació de portar llibres registres, hauran de provar-ho amb qualsevol mitja de prova admès en dret.
  • En qualsevol cas, amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar una declaració jurada conforme es compleixen tots els requisits exigits per gaudir de la prestació.

Tot i que la circular no en fa una menció específica, entenem que en el cas de l’autònom societari, els requisits de cessament o de reducció de l’activitat s’han d’acreditar en seu de la societat.

Cotització durant aquest període

No cal donar-se de baixa d’autònoms durant aquest període, ni en el cas de cessament en l’activitat, però tampoc caldrà cotitzar. Tot i això, aquest temps es considerarà com a cotitzat a efectes de prestacions futures.

En relació a les quotes ja ingressades, seran retornades a sol·licitud de l’interessat. Per tant, també cal reclamar-les.

Import de la prestació

La prestació serà l’equivalent al 70% de la base reguladora.

En el cas de que no s’acrediti el període mínim per tenir dret a la prestació, el 70% de la base mínima de cotització.

En cap cas aquest cobrament perjudicarà drets futurs dels autònoms que tinguessin dret a la prestació per cessament d’activitat.

Aquesta prestació té una durada d’1 mes que es pot ampliar fins el darrer dia del mes en que s’acabi l’estat d’alarma, sempre que es prorrogui i que tingui una durada superior al mes. Cal tenir present que amb la pròrroga anunciada pel govern, de moment, s’arriba a un mes. Per tant, a no ser que hi hagi una nova pròrroga, la prestació no s’ampliarà.

Incompatibilitats

Únicament amb qui ja estigués cobrant alguna prestació del Sistema de la Seguretat Social.

Per tant, aquesta prestació és totalment compatible amb l’ajuda aprovada per la Generalitat de Catalunya.

Concurrència amb la presentació d’un ERTO

En aquest cas, el treballador autònom haurà d’adjuntar amb la seva sol·licitud, una còpia de l’inici de la seva tramitació.

Termini de presentació

El termini ja ha començat i s’acaba el proper dia 14 d’abril a no ser que, amb la pròrroga de l’estat d’alarma, es prorrogui.

Cal tenir present, però, que en el cas de fer la sol·licitud per reducció de la facturació, per sentit comú, caldrà fer la sol·licitud a partir de l’1 d’abril per tal de poder acreditar aquesta davallada de facturació del mes de març.

AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS S.L.P.

 

antoniabeltran s

Antònia Beltran.

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris