NOVETATS TRIBUTARIES 2020

Escrit per Ana Blanco

Els informem dels principals canvis en matèria fiscal que entren en vigor aquest 2020.

-          IRPF: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Dintre d’aquest impost, les principals novetats son d’una banda sobre els límits del mètode d’estimació directa o mòduls, i d’altra banda de la modificació del tipus marginal de tributació a la RENDA.

 

En primer terme, es prorroguen per aquest període de 2020 els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva (mòduls) per les activitats econòmiques incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest mètode, excloses les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit per volum d’ingressos.

Aquests límits, es fixen en el volum d’ingressos de l’any immediat anterior, de forma que el total de facturació no pot superar els 250.000 euros, tant si existeix la obligació d’emetre factura o no, i en el cas d’expedir factura destinada a empresaris aquesta xifra no pot superar els 125.000 euros.

En el cas de renuncia o revocació d’aquest mètode per l’exercici 2020, el termini per fer-ho és fins el 29 de gener de 2020.

Les modificacions que afecten a la RENDA de 2019, son per a les rendes mes baixes (fins a 12.450 euros), s’augmenta en un 10% el mínim exempt del contribuent, que passa de 5.550 a 6.105 euros. També hi haurà una modificació dels trams alts de l’escala, de forma que el tipus marginal del 23,5% es passarà a aplicar a partir dels 90.000 euros i no dels 120.000 com fins ara. Es crea també un nou tipus d’impost del 24,5% entre els 120.000 i els 175.000 euros.

-          Impost de Successions

Es redueix la bonificació en la quota tributària per als grups de parentiu I i II (descendents i ascendents), mantenint la bonificació del 99% pels conjugues i menors d’edat. Això penalitza als fills majors d’edat, als pares i avis que heretin.

Es reintrodueixen coeficients multiplicadors del patrimoni preexistent per als contribuents dels grups I i II. D’aquesta forma a l’hora de calcular l’herència, es tindrà en compte el patrimoni de l’hereu i si tenen un patrimoni elevat suportaran major càrrega.

Si vol obtenir més informació sobre aquestes modificacions, no dubtin en posar-se en contacte amb el departament fiscal del nostre despatx.

 

anablanco s

Ana Blanco

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris