Formació continuada de l'equip d'auditors

Escrit per Agustí Alier

El passat dijous dia 26 de setembre, tot l' equip d’auditoria de AUDIT ACLM SLP, vam assistir a unes jornades tècniques d’auditoria per la formació contínua.

Vam comptar amb la presencia de ponents, professionals experts en les matèries a tractar, responsables del Registre d’Economistes Auditors i de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Alguns dels temes que es van tractar van ser:

  • L'auditor i el frau en les empreses.
  • Auditoria de Comptes Anuals.
  • Riscos que poden afectar als elements del sistema de control de qualitat intern dels auditors de comptes.
  • Auditoria d’impostos.
  • Auditoria i plans de viabilitat.

La cloenda va comptar amb la presència del professor Josep Maria Gay de Liébana, Economista. Auditor de Comptes. Professor de comptabilitat i economia financera de la Universitat de Barcelona. Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors.

 

Agustí Alier.

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris