Novetats Fiscals 2019

Escrit per Tània Gàlvez

El passat dilluns dia 18 de febrer, vam assistir a un curs de novetats fiscals per l'exercici 2019 impartit per l'economista Sr. Enric Rius de Cecot.

En aquest sentit podem destacar que per l´any 2019 no s´han previst grans modificacions a nivell fiscal, no obstant, a continuació destaquem les novetats més importants:

 •  En relació al model 720, que fa referència a la declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger. La seva presentació fora de termini, implicava la imposició de sancions d´imports realment elevats; com ara per exemple, la presentació d´una declaració presentada de forma extemporània, per regularitzar la situació del contribuent, implicava la imposició de 100,00 euros per cada dada informada en la declaració, però amb un mínim de 1.500,00 euros de sanció.

El criteri de l´Agència Tributària Estatal ha canviat a aquests efectes, arrel d´un Dictamen dictat per la Comissió Europea que va confirmar que les sancions establertes respecte al model 720 eren desproporcionades. De tal forma que, la situació avui dia és, que l´AEAT no està sancionant si es presenta una declaració extemporània del model 720, i està aplicant les sancions ordinàries establertes per la Llei General Tributària.

 • Es mantenen pel 2019 el límits per a l´exclusió de l´estimació objectiva i règim simplificat de l´IVA (mòduls), per les quanties de 250.000,00 de xifra de negoci i de 125.000,00 respecte les operacions respecte de les que estiguin obligats a facturar. Així mateix, també es mantenen en 250.000,00 euros la quantia del volum de compres en bens i serveis.
 • En la declaració d´IRPF, fins ara els , quan tenien més d´un pagador (sempre i quan els segons i restants superin la quantitat de 1.500,00 euros) era de 12.000,00 euros, a partir d´ara serà de 14.000,00 euros.

 

 • Deducció de maternitat per despeses de guarderia: Amb l´objectiu d´ajudar a les mares treballadores, s´ha incrementat la deducció de 1.200,00 euros que ja tenien per fills entre 0 i tres anys, en 1.000,00 euros més si el fill o fills assisteixen a la llar d´infants.

Aquesta deducció s´aplicarà per primera vegada en la declaració de renda corresponent a l´exercici 2018 i que es presenta en l´any en curs. De tal forma que les mares que hagin treballat en el 2018 i que els seus fills hagin anat a la llar d´infants podran deduir-se fins a 1.000,00 euros per nen en despeses de preinscripció, matricula, assistència en horari general i alimentació.

 • Es prorroga novament la vigència de l´Impost de Patrimoni, eliminant-se la bonificació del 100% pel 2019.
 • S´actualitzen els límits dels imports mínims, per excloure l´obligació de retenció per rendiments del Treball (salaris) en l´IRPF:
 • Contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment amb un descendent: 15.947,00.
 • Contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment amb dos o més descendents: 17.100,00.
 • Contribuent que el cònjuge no obté rendes superiors a 1.500,00 euros anuals, exclosos els exempts sense descendents: 15.456,00.
 • Contribuent que el cònjuge no obté rendes superiors a 1.500,00 euros anuals, exclosos els exempts amb un descendents: 16.481,00.
 • Contribuent que el cònjuge no obté rendes superiors a 1.500,00 euros anuals, exclosos els exempts dos o més descendents: 17.634,00
 • Altres situacions sense descendents : 14.000,00
 • Altres situacions amb 1 descendents : 14.516,00
 • Altres situacions amb 2 o més descendents : 15.093,00

 

 • Es canvia el tipus d´IVA pels serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques i als organitzadors d´obres teatrals i musicals, que fins ara era del tipus general del 21% i a partir del 2019 serà del 10%.

 • L´objectiu de l´AEAT es que s´acullin el màxim de contribuents al sistema del SII (Subministrament Immediat d´Informació de l´IVA), per això, a partir del 2019 l´exercici de l´opció de la seva aplicació es podrà exercitar durant tot l´exercici.

 • S´estableix un nou model de Declaració informativa de la cessió d´ús d´habitatges amb fins turístics, el model 179. De tal forma que estaran obligats a presentar aquesta declaració, les persones i entitats que prestin el servei d´intermediació entre els cedents dels immobles turístics i els cessionaris, tals com serien AIRBNB, NIUMBA, BOOKING..

 • S´estableix un altre nou model, de Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d´educació infantil autoritzats, el model 233, per tal que hisenda tingui la informació relacionada amb la deducció de maternitat per despeses de guarderies.

 • El pla anual de control tributari per l´exercici 2019 es centrarà en les següents àrees:
 • Operacions vinculades.
 • Creació d´una Unitat Central de Coordinació del Control de Patrimonis Rellevants.
 • Evitar dobles comptabilitats especialment en activitats amb consumidors finals amb major grau del risc.
 • Interposició de persones jurídiques per reduir de forma improcedent la tributació.
 • Control sobre activitats econòmiques en el IRPF i sobre els rendiments de capital mobiliari.
 • Incrementar les inspeccions sobre petites societats comercials o industrials. Volem fer especial menció en aquests tipus d´inspeccions, ja que fins ara l´òrgan inspector es centrava més en grans empreses.

Si estan interessats en ampliar informació sobre els punts anteriors o tenen alguna consulta al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS, SLP

Departament fiscal

 

taniagalvez s

Tània Gálvez

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0