Noves mesures laborals empresaris - treballadors - autònoms

Escrit per Judith Alarcon

Informem del mes destacat de les mesures laborals aprovades pel Reial Decret Llei 28/2018 de 28 de desembre per la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i de treball.

1. ASPECTES RELACIONATS AMB ELS EMPRESARIS I ELS TREBALLADORS.

1.1 Les bases màximes de cotització es situen durant l'any 2019 en l'import màxim de 4.070,10 euros mensuals.

1.2 La disposició addicional tercera, estableix la suspensió de l'aplicació del sistema de reducció per contingències professionals (l'anomenat bonus d'accident) per a les aportacions generades durant l'any 2019.

1.3 Els incentius de determinats contractes són abolits per la reducció de la taxa del 15% de l'atur, aquests contractes són els de suports d'emprenedors, formació i microempreses, projectes de joves emprenedors primera ocupació jove i contractes de pràctiques.

1.4 Els contractes temporals amb una durada efectiva inferior a 5 dies, la quota empresarials per contingències comuns s'incrementarà en un 40% (l'any anterior era del 36%).

1.5  S’inclouen en el sistema de seguretat social els treballadors que participen en programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques no retribuïdes.

1.6 Els convenis col·lectius estan habilitats perquè puguin regular la jubilació forçosa, en virtut de determinades condicions.

1.7 Increment de les bases mínimes i màximes de cotització, a causa de l'increment del salari mínim interprofessional a 900€ mensuals.

2. ASPECTES RELACIONATS AMB EL RÈGIM D’AUTÒNOMS:

2.1 Des de l' 1 de gener de 2019, els treballadors inclosos en aquest règim especial han de cotitzar obligatòriament per a les contingències següents:

Contingències comunes 28,30%

Contingències professionals 0,90%

Cessament d'activitat 0,7%

Formació: 0,1%

TOTAL: 30%

Tots els autònoms estaran coberts per accidents de treball, cessament de l’activitat i formació professional, la diferència amb la quota d'autònoms respecte a anys anteriors és un increment del 0,20%. (amb algunes excepcions). Les quanties de les bases mínimes de cotització s'incrementen en un 1,25%.

2.2 La pluriocupació dels autònoms, quan es cotitza doblement pel regim d’autònoms i pel règim general i s'excedeixen del límits establerts per l’administració en les aportacions, la seguretat social d’ofici retornarà l'excés de cotització entre el dia 1 de gener I el 30 d'abril de 2019, pel que fa a les cotitzacions de 2018.

2.3 Es modifica l'anomenada Tarifa Plana, aquells autònoms que opten per la base mínima poden beneficiar-se de la reducció de les quotes a 12 mesos immediatament següents a la data d'alta, que consistirà en una única quota de 60 euros, que inclourà tant la Contingències comunes com ara accidents.

Aquesta mesura afectarà:

-      Als treballadors autònoms que van ser alta abans del dia 1 de gener del 2019 i que ja gaudien de l'anomenada "tarifa plana" i encara es troben dins dels 12 mesos

-    Treballadors autònoms que comencen a gaudir d'aquests beneficis a partir del Entrada en vigor del Reial decret i durant els primers 12 mesos.

Els treballadors de tarifa plana no estaran obligats a cotitzar per cessament d'activitat i formació professional

2.3.1 Al finalitzar els 12 mesos, la tarifa plana continuarà els següents 6 mesos amb una reducció del 50% sobre la quota mínima de l'autònom, i els següents 6 mesos tindran una reducció del 30% respecte a la mateixa quota mínima que correspongui a l'any en curs.

2.4 Es mantenen els 4 terminis per a canviar les cotitzacions voluntàriament dels autònoms durant l’any.

2.5 En les situacions d'incapacitat temporal de l'autònom, quant superin els 60 dies d'aquesta situació de baixa mèdica, correspon el pagament de les quotes d’autònom a les mútues col·laboradores.

2.6 Els autònoms, incorporats al règim especial de treballadors autònoms abans del dia 1 de gener de 1998, hauran d'optar per una mútua per al manteniment de la prestació de la incapacitat temporal si tinguessin com a entitat gestora l'INSS abans del 31 de març de 2019 , amb efectes 1 de juny de 2019.

Per qualsevol aclariment al respecte no dubteu en contactar amb el nostre departament laboral, Judith o Cristina. Moltes gràcies.

Judith Alarcon

Departament Laboral

judithalarcon s

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0