EL TRIBUNAL SUPREM DICTA QUE SON ELS BANCS ELS QUI HAN DE PAGAR L’IMPOST D’ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS QUE ES LIQUIDA PER LES HIPOTEQUES

Escrit per Ana Blanco

El Suprem en una sentencia del dia 16 d’octubre i corregint-se a si mateix, ha modificat la seva jurisprudència anterior, i conclou que el subjecte passiu, es a dir, qui ha d’assumir el pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, és l’entitat bancaria que presta els diners (prestador) i no el client que els rep (prestatari).

Aquesta sentència té en compte que el negoci que s’inscriu és la hipoteca, i l’únic interessat en l’elevació a escriptura pública i la seva inscripció al Registre és el prestador, que només mitjançant aquesta inscripció podrà exercitar l’acció executiva i privilegiada que deriva l’hipoteca.

L’Impost d’Actes Jurídics Documentats grava determinats documents notarials o mercantils, entre els que es troben les escriptures de préstec hipotecari. La quota és un percentatge de l’import del préstec, que és gestiona des de les comunitats autònomes. En el cas de Catalunya s’aplica un 1,5% de tipus general, mentre que per menors de 33 anys que adquireixin un habitatge o persones amb una discapacitat superior al 33% i que compleixin unes determinades condicions, és d’un 0,5% .

Estem a la espera de veure com evoluciona el tema per trobar la forma òptima per reclamar aquest import.

 

anablanco s

Ana Blanco

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0