EL SUPREM PER FI ACLAREIX SI LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT TRIBUTA O NO EN IRPF

Escrit per Tània Gàlvez

Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques ", segons ha dictaminat el Tribunal Suprem. La decisió desestima el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat, que buscava assegurar el cobrament l'IRPF sobre la prestació, i obliga a Hisenda a tornar el cobrat a una contribuent.

La decisió aclareix la fiscalitat de les prestacions per maternitat, que gaudeixen fonamentalment les mares però que també poden compartir amb els pares, ja que el Suprem considera que està exempta, sota els preceptes de protecció especial de la legislació de l'IRPF, passant a aclarir la polèmica oberta per les heterogènies sentències de diferents tribunals superiors.

Per tant, amb aquesta sentència es permet a moltes mares treballadores sol·licitar la devolució de l'IRPF pagada en excés per haver tributat en el seu dia per la prestació de maternitat cobrada. Es pot sol·licitar la rectificació de les declaracions d'IRPF corresponents als exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017. I a partir de l'exercici 2018 la prestació de maternitat percebuda ja no tributarà.

Respecte a les prestacions per maternitat percebudes en els exercicis anteriors a 2014, no es beneficiaran de l'exempció d'IRPF que imposa la sentència, ja que en aquests casos ha prescrit el termini de quatre anys que els contribuents tenen per rectificar les seves declaracions.

Pel que si vostè creu que pot estar afectat per aquesta situació i té possibilitats de reclamar l'IRPF a hisenda, preguem es posin en contacte amb nosaltres i l'informarem dels tràmits a realitzar.

Tot i que, ja pot anar preparant la documentació per instar la reclamació, la documentació de la qual consistirà en la declaració de renda de l'any que correspongui (2014, 2015, 2016 i 2017), així com el certificat de rendiments i retencions corresponent a la seva prestació de maternitat, aconsellem esperar uns dies abans d'iniciar els tràmits, ja que segurament l'administració tributària, a causa de la quantitat de reclamacions que preveu rebre, arbitri algun mecanisme extraordinari per facilitar la gestió de les reclamacions.

Si necessita qualsevol aclariment no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

taniagalvez s

Tània Gálvez

AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS, SLP

DEPARTAMENT FISCAL

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0