Auditoria voluntària

Escrit per Raül Castán

Segons la Llei de Societats de Capital, una societat està obligada a realitzar una auditoria dels seus comptes anuals, quan aquesta compleixi durant dos exercicis consecutius amb dos d'aquests requisits:

- Xifra d'actius superior a 2.850.000 euros.

- Facturació superior a 5.700.000 euros.

- Nombre mitjà de treballadors durant l'exercici superior a 50.

A banda d'aquests requisits, també tenen l'obligació de ser auditades aquelles entitats que rebin ajuts o subvencions d'organismes públics per import superior a 600.000 euros, així com aquelles entitats considerades d'interès públic (empreses cotitzades, entitats bancàries o de crèdit, asseguradores, institucions d'inversió col·lectiva o fons de pensions, entre d'altres).

No obstant, cada any es realitzen multitud d'auditories voluntàries a societats que, malgrat no complir amb els requisits esmentats anteriorment, volen treure profit de tot allò que una auditoria els hi pot aportar. Habitualment es relacionen les auditories amb societats de gran tamany, si bé les societats amb una menor dimensió també poden beneficiar-se del treball d'un auditor.

Una auditoria voluntària no difereix d'una auditoria obligatòria pel que fa a criteris i procediments, ni tampoc es reflecteix a l'informe d'auditoria aquesta condició d'obligatorietat o no. En ocasions, les auditories obligatòries tan sols serveixen per complir amb els requisits legals. En aquest cas, els principals interessats en els resultats de l'auditoria són els usuaris externs o grups d'interès (accionistes o socis, entitats bancàries, clients, deutors, proveïdors, creditors, etc.) per valorar les seves relacions amb la societat auditada. En canvi, en el cas d'una auditoria voluntària, el principal interessat en els resultats de la mateixa és la pròpia societat, per tal de millorar els seus procediments interns i millorar la seva imatge front de tercers.

La realització d'una auditoria, sigui obligatòria o voluntària, aporta una imatge de transparència, professionalitat, rigor i compliment de la normativa vers l'entorn de la societat (accionistes o socis, entitats bancàries, clients, deutors, proveïdors, creditors, etc.). Cal remarcar que l'opinió d'un professional independent sobre els comptes anuals incrementa la seguretat pel que fa a la certesa, la qualitat i la fiabilitat de la informació reflectida i esvaeix possibles dubtes sobre la solvència o el volum d'ingressos de la societat, entre altres indicadors. Un informe d'auditoria que ratifiqui la validesa de la informació financera presentada als comptes anuals, situa la societat en una posició òptima a l'hora de sol·licitar finançament davant d'entitats bancàries o de crèdit.

Tal com ens ha demostrat la nostra àmplia experiència professional en el sector, una societat auditada (obligatòria o voluntàriament) manté la possibilitat d'implantar millores en els seus procediments interns i en l'aplicació dels criteris comptables adequats, segons les recomanacions que l'auditor li pot aconsellar en base al treball i les verificacions realitzats, per tal de minimitzar possibles errors i prevenir el frau. D'aquesta manera, esdevé afavorida la presa de decisions adequades per part de la direcció, dotant-los d'indicadors financers de màxima qualitat, que resulten en un increment de les possibilitats de creixement i desenvolupament futures de la societat.

En resum, una auditoria voluntària constitueix un element diferenciador i un avantatge competitiu, i representa una garantia de la feina ben feta per part de la societat que contribueix a generar una major confiança davant de tercers, a millorar el seu funcionament intern i a incrementar el seu potencial de creixement i adaptació a un mercat en canvi constant, que no escapa dels efectes de la globalització i les noves tecnologies. Tot plegat, una auditoria voluntària juga un paper clau, proporcionant un valor afegit determinant per a l'èxit de la societat.

 

Audit ACLM, S.L.P.

Raül Castán

 

 

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
 • Marc

  Hola, Raül! Un bon article. Com a ex auditor recordo que fa uns anys eren poques les empreses que volien auditories voluntarie. Creus que aquesta tendència està canviant i cada cop són més els negocis que veuen els avantatges d'auditar-se els comptes?
  Per cert, la xifra d'actius com a requisit per una auditoria obligtoria ha canviat recentment? Crec recordar que fa uns anys era menor.
  Salutacions,
  Marc

  URL escurçada:
 • Raül Castán

  Marc

  Hola, Marc! Disculpa el retard en contestar-te. Ja saps que en aquesta època estem bastant enfeinats.
  Començo per la segona pregunta que em formules. Els tres paràmetres que figuren entre els requisits per a realitzar una auditoria obligatòria no han variat des de l'entrada en vigor del Nou Pla General de Comptabilitat.
  Pel que fa a les auditories voluntàries, és ben cert que cada cop se'n realitzen més. Si bé, per la nostra experiència, les auditories voluntàries són més habituals en firmes d'auditoria de dimensió petita o mitjana, senzillament per la seva tipologia de clients. Aquestes firmes poden aportar molt més valor afegit al client amb un tracte més proper i personalitzat, a diferència de les gran firmes d'auditoria, que centren els seus esforços en els clients de major dimensió.
  Salutacions i gràcies pel comentari.

  URL escurçada:
 • hosting

  https://nyrockman.com/images/hosting-companies-29278.jpg

  URL escurçada: