HISENDA OBLIGARÀ A LES PLATAFORMES DE LLOGUER A INFORMAR DE PROPIETARIS Y CLIENTS

Escrit per Tània Gàlvez

A partir del proper mes de juliol, el Ministeri d’Hisenda obligarà a les plataformes de lloguer d’habitatges d’ús turístic com Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, a enviar a l’Agencia Tributaria la informació relativa als propietaris i els clients, així com a presentar informes periòdics, amb l’objectiu de reforçar la vigilància sobre el lloguer de vacances.

Estaran obligades a la presentació d’aquesta declaració les persones i entitats que prestin el servei d’intermediació entre els cedents y cessionaris.

La informació que recollirà aquesta declaració serà la relativa a la identificació de les parts que intervenen en aquest tipus d’operació; el titular de l’habitatge, la del titular del dret en virtut del qual es cedeix l’habitatge (si es distinta del titular de l’habitatge) i de les persones o entitats cessionàries.

Així mateix, s’haurà de procedir a la identificació de l’immoble amb especificació de la referència cadastral, al seu cas; del número de dies en l’habitatge s’utilitza amb fins turístics i de l’import percebut, al seu cas, pel titular cedent del dret.

El control sobre els lloguers no declarats es un dels principals objectius que cada any es marca l’Agencia Tributaria.

A la Campanya de la Renda de 2015 l’Agencia Tributaria va introduir com a novetat l’advertència al contribuent sobre anuncis de lloguer d’habitatges en diferents mitjans publicitaris, inclòs Internet, i recordant que si es percebien ingressos per aquest concepte, s’havien de declarar.

Així, durant el passat exercici l’AEAT va avisar a un total de 21.500 contribuents de que tenia constància de que havien llogat un immoble, i que, per tant, havien d’incloure el diner que haguessin rebut per aquest concepte en la seva declaració.

taniagalvez s

Tània Gàlvez

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0