L'AGÈNCIA TRIBUTARIA AVANÇA AL GENER LA PRESENTACIÓ DE DIVERSES DECLARACIONS INFORMATIVES

Escrit per Tania Galvez

L’Agencia Tributaria preveu avançar l’inici de la campanya de la renda a març a partir de 2019, a la que es presentarà la Renta de l’exercici 2018. Actualment aquesta campanya comença a l’abril i finalitza el 30 de juny.

Per això, Hisenda ha aprovat una ordre ministerial, l’Ordre HFP/1106/2017, de 16 de novembre, per avançar a gener la presentació de diversos models informatius (171, 184, 345 y 347) amb els que obté les dades fiscals. Això permetrà als ciutadans accedir als seus registres fiscals al març, un mes abans que ara.

Aquesta Ordre Ministerial obliga a avançar a gener el termini de presentació d’alguns models tributaris com el 171 ( sobre declaració d’imposicions de fons), el 184 (declaracions informatives del règim d’atribucions de rendes), el model 345 (sobre declaració anual de plans de pensions i fons semblants) i el 347 (la declaració anual d’operacions amb tercers). No obstant això, la presentació d’aquest últim al gener l’aplaça un any, fins al gener de 2019, degut a la pressió social dels autònoms.

A la publicació d’aquesta ordre també s’informa de la introducció de canvis a la presentació del Model 190 (sobre retencions e ingressos dels rendiments del treball i d’activitats econòmiques) per facilitar el tractament de la informació.

 

 Tania Galvez

 taniagalvez s

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0