Que és el codi LEI

Escrit per Agustí Alier

El codi LEI s'utilitza per identificar entitats legals que són parts en transaccions financeres i per complir els requisits d'informació als mercats financers.

Què és el LEI?

L'Identificador d'entitat legal (LEI) és un codi global i únic basat en l'estàndard internacional ISO 17442 que s'utilitza per identificar entitats legals que són parts en transaccions financeres i per complir els requisits d'informació als mercats financers.

Cada registre conté la següent informació:

Nom oficial.

 • Domicili legal.
 • Domicili real de la seu principal de l’entitat.
 • País – Regió de jurisdicció legal.
 • Forma social.
 • Nombre en el Registre d’entitats i nom del registre.
 • Codi LEI del LOU RESPONSABLE DEL Registre LEI de l’entitat.
 • Data de registre inicial del LEI.
 • Data de l’última actualització de dades.
 • Data i motiu de finalització del LEI.

Quin és el propòsit del LEI?

D'acord amb el reglament europeu, els països del G20 van iniciar aquest projecte del codi LEI per identificar les parts contractants en operacions del mercat financer a tot el món, obtenir més transparència  i facilitar que els reguladors reconeguin els possibles riscos sistèmics en una etapa primerenca. 

Qui te l’obligació de tenir el LEI

Estan obligades totes les persones jurídiques que participen en els mercats financers i hauran de facilitar el seu LEI a les empreses de serveis d’inversió i a les entitats de crèdit que executin transaccions sobre instruments financers.

 • ·Entitats que cotitzin en borsa.
 • .Bancs i Companyies Financeres.
 • ·Entitats que comerciïn accions o deute.
 • ·Medis d’inversió, fons d’inversió, fons de pensions etc.

Quan s’ha de tenir el codi LEI?

Les persones jurídiques que necessiten el LEI per executar operacions a partir de l’1 de Novembre 2017.

Els clients que operin amb renda variable (accions)  i renda fixe (bons, pagarés etc.) a partir del 3 de gener de 2018.

Com puc obtenir el codi LEI?

A Espanya es pot obtenir en el Registre Mercantil.

També el podem tramitar des d’Agper Economistes i Advocats S.L.P.

La taxa pública actualment és de 106 € més la gestió.

La renovació és anual i te una taxa si no ha caducat de 53 € més la gestió.

 AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS S.L.P.

Agustí Alier.

 agustialier s

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0