Com cal presentar les actes de socis al Registre Mercantil?

Escrit per Francisco Romero
Presentació de llibres al Registre Mercantil

Aquest mes de març hem començat la campanya de presentació de les actes de les juntes de socis de 2016 al Registre Mercantil.

Des de l’exercici 2014, les societats mercantils tenen l’obligació de presentar les actes de les juntes de socis en format telemàtic al Registre Mercantil. El termini legal de presentació és fins al proper 30 d’abril.

Què succeia abans del 2014?

Fins l'exercici 2014, les empreses recollien els acords presos per la Junta de Socis en un llibre físic (en paper) que prèviament es legalitzava al Registre Mercantil. Aquests acords, com ara els canvis de domicili, els nomenaments d’administrador, les ampliacions de capital, l’aprovació dels comptes anuals, etc... que prenien els socis, es documentaven físicament en aquests llibres mitjançant una acta.

Com es presenten els llibres d'actes després del 2014?

A partir del 2014, totes les actes de les juntes de socis que es facin durant l’exercici han de ser trameses per via telemàtica al Registre Mercantil dins els primers quatre mesos de l’any immediatament següent.

A mode d’exemple, les actes de les juntes de socis que s’hagin celebrat durant l’exercici 2016 s’hauran de presentar al registre entre l’1 i el 30 d’abril 2016.

També volem aprofitar per comentar que, per tal que la retribució dels socis i administradors tingui la màxima seguretat jurídica, és convenient que la Junta de Socis es reuneixi i aprovi una retribució pels socis per a funcions diferents a les d’administrador.

Com que entenem que es tracta d’una qüestió que pot resultar una mica complicada, us recordem que us podeu posar en contacte amb la Tània Gàlvez, l’Arnau Bonada o amb mi mateix en qualsevol moment.

Fran Romero

franromero s

 

 

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
 • Jesús López

  Us volia felicitar per aquesta informació. Jo no sabia que era així perquè el meu gestor no me n'havia informat. Així que des del 2014 no tenia els llibres d'actes presentats !!! :o:o:o
  Moltes gràcies per la info.

  URL escurçada:
 • Pere Germain

  Moltes gràcies per la informació ! A la meva empresa no ho estàvem fent i ara he vist que tinc pendents de presentar les actes des del 2014. :o:o:o Ho podeu arreglar? Ara mateix us enviaré un correu electrònic amb les meves dades. Gràcies per la vostra ajuda.

  URL escurçada:
 • hosting

  http://genlab-sports.com//images/package-hosting-web-cheap-40277.jpg

  URL escurçada: