Les novetats laborals que ens esperen pel 2017

Escrit per Cristina Morcillo
Actualitat laboral 2017

El passat 26 de gener vaig assistir al “Foro Actualidad Laboral 2017” organitzat per la Mútua Egarsat on es van exposar les principals novetas laborals pel 2017.

La jornada va anar a càrrec del Sr. Antonio Benavides, Inspector de Treball de Barcelona. He cregut interessant de fer-vos un petit resum de les novetats laborals més rellevants que es van tractar. Algunes ja són fermes, mentre que d’altres són, de moment, meres propostes que està previst que es vagin aprovant durant l’exercici.

Ampliació del permís de paternitat

El permís de paternitat passa de 13 dies a quatre setmanes des del dia 1 de gener de 2017. El cost del salari del treballador durant aquest període l’assumeix l’Estat, mentre que la cotització l’ha de pagar l’empresa.

Campanya d’Inspecció per comprovar el registre d’hores

Ja al seu dia vam informar d’aquesta novetat laboral en aquesta circular. El Sr. Benavides va confirmar l’existència d’una campanya que s’està duent a terme des de la Inspecció de Treball en la qual s’està comprovant específicament aquest registre.

Ateses les elevades sancions que hi ha en joc, aconsellem a totes les empreses de tenir al dia aquest registre, amb la firma diària dels treballadors. Si necessiteu orientació sobre aquest aspecte, podeu contactar amb mi mateixa o amb la Judith Alarcón.

Proposta de mesures d’ajuda als autònoms

També es van exposar les noves iniciatives legislatives que s’estan plantejant de cara a donar un cop de mà als petits autònoms i emprenedors. En concret, les més significatives són aquestes tres: (encara no estan aprovades)

  1. Possibilitat que un autònom amb dedicació no completa o amb poca facturació pugui cotitzar a temps parcial i, d’aquesta manera estalviar-se la meitat de la quota d’autònoms.
  2. Possibilitat que en les altes de nous autònoms no s’hagi de pagar el primer mes sencer, sinó només la part proporcional del mes en curs.
  3. Possibilitat d’ampliar fins a 12 mesos el pagament de la quota inicial de 50 euros per autònoms que es donin d’alta per iniciar una nova activitat.

Des d’Agper Economistes i Advocats us mantindrem informats de les futures novetats laborals que es vagin produint.

Cristina Morcillo

cristinamorcillo s

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0