Hisenda prohibeix ajornar l'IVA a partir del gener de 2017

Escrit per Arnau Bonada

Hisenda ha aprovat una mesura que dificulta els ajornament de l'IVA per part de les PIMES i que entre en vigor el proper 1 de gener de 2017.

El passat 3 de desembre el Govern espanyol va aprovar en el RDL 3/2016 una sèrie de mesures per a la reducció del dèficit fiscal de l’Estat. Entre d’altres,s’ha establert que, a partir del dia 1 de gener de 2017, queden prohibits amb caràcter general els ajornaments de l’IVA.

Com a excepció, si el contribuent pot acreditar que no ha cobrat l’IVA repercutit al client, l’ajornament sí que es podria concedir. Amb tot, Hisenda de moment no ha concretat quin serà el mecanisme mitjançant el qual el contribuent haurà d’acreditar aquest fet.

Tots els detalls sobre la prohibició d'ajornar l'IVA

Ateses les circumstàncies, voldríem posar sobre la taula les següents reflexions:

  • La declaració de IVA del quart trimestre 2016, que es presentarà el gener del 2017, ja es veu afectada per aquesta novetat.
  • La nova normativa no afecta, en cap mesura, els ajornaments que el contribuent hagi sol·licitat abans de l’1 de gener de 2017.
  • Les competències de recaptació són responsabilitat de cada delegació d’Hisenda. Això significa que, per exemple, és probable que a Hisenda de Sabadell adoptin un criteri, a Sant Cugat un altre, a Terrassa un altre, etc...
  • En cas que vostè prevegi que haurà d’ajornar l’IVA a presentar el proper gener 2017, li recomanem que comenci a estudiar amb la seva entitat financera possibles alternatives de finançament.

Conclusions

Com a conclusió, dir que, malgrat que es desconeixen encara quins criteris adoptaran les diferents delegacions d’Hisenda, hem cregut oportú avisar-lo amb temps per evitar sorpreses desagradables el proper mes de gener.

No voldríem acabar aquesta breu nota informativa, sense fer una valoració molt negativa de la mesura adoptada. Entenem que es tracta d’un canvi que perjudica de manera considerable moltes PIME’s i autònoms, limitant les seves alternatives de finançament i dificultant la seva sortida de la crisi econòmica.

Josep Mª de Navas

Josep Mª de Navas

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0