Nous certificats de firma electrònica FNMT

Escrit per Fran Romero

Un reglament de la UE obliga les empreses a modificar el sistema de firma electrònica i a obtenir un nou certificat.

El passat mes de juliol va entrar en vigor el Reglament 910/2014 de la Unió Europea, el qual va introduir importants canvis en matèria d’identificació electrònica i serveis de confiança per a les transaccions electròniques.

A efectes pràctics, la principal implicació de l’entrada en vigor d’aquest nou reglament és la creació d’uns nous certificats emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Com recordareu, a l’any 2010 Hisenda va establir l’obligació de rebre les notificacions per via electrònica. En els anys posteriors, la DGT, la Seguretat Social i altres organismes també han anat prioritzant la comunicació per via electrònica. Per aquest motiu, les empreses van veure’s obligades a obtenir la signatura electrònica.

Nous certificats de firma digital FNMT

Des del nostre despatx, vam anar tramitant les signatures electrònica per a la majoria de clients i, com que la signatura tenia una vigència bianual, des d’aleshores hem anat fent el seguiment de les mateixes i renovant-les oportunament. La novetat és que amb l’entrada en vigor del Reglament 910/2014, és a dir, des del passat mes de juliol, els antics certificats de la FNMT ja no són renovables. És a dir, les empreses poden continuar utilitzant els antics certificats fins que aquests caduquin, però ja no els poden renovar més.


La diferència dels nous certificats FNMT antics (FNMT Clase 2 CA) vers els nous (FNMT AC Representación) és principalment tecnològica, a nivell de seguretat informàtica. També hi ha una diferència conceptual important, que és que, fins ara, els certificats eren emesos a nom de l’empresa, mentre que els nous certificats són emesos a nom de la persona física representant de la mateixa (administrador de la societat). També hi ha una altra diferència rellevant, en aquest cas econòmica, que consisteix en que fins ara l’emissió del certificat no tenia costos a nivell de taxes, i ara la FNMT aplica una taxa per a l’emissió dels nous certificats.

Conclusions

A nivell de la firma digital de la seva empresa, no s’ha de preocupar per res. Si va tramitar la signatura digital amb nosaltres, ens posarem en contacte amb vostè amb un temps prudencial abans de la caducitat de l’actual certificat digital per avisar-lo i ens encarregarem d’obtenir el nou certificat digital de la FNMT.

Si no ens indica el contrari, per evitar-li desplaçaments i pèrdues de temps innecessàries, farem servir el sistema de firma del contracte amb la FNMT legitimada notarialment (com ja vam fer amb els primers certificats). Té un petit cost addicional per la legitimació del notari, però creiem que val la pena per no haver de perdre el temps que suposa el desplaçament i l’espera a Hisenda.

Fran Romero

franromero s

 

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0