Adéu al llibre de visites de la Inspecció de Treball

Escrit per Judith Alarcón

El Govern Central publica al B.O.E. del 12 de setembre un canvi normatiu que ha suposat la desaparició del llibre de visites de la Inspecció de Treball.

L’obligatorietat de tenir a la seu social de les empreses el llibre de visites de la Inspecció de Treball, el qual servia per a recollir les actuacions de l’Administració en matèria de treball, es remunta a l’any 1906. Actualment, amb els sistemes informàtics dels quals disposa l’Administració, aquest llibre ja no tenia massa sentit. Per aquest motiu, ja en l’any 2013 hi va haver un canvi normatiu i el llibre de visites va passar a ser telemàtic. Seguidament, us expliquem el darrer canvi normatiu que implica l'adéu definitiu del llibre de visites.

Canvi per adaptar-se als nous temps

Amb el darrer canvi normatiu, ja no fa falta ni tan sols disposar del llibre de visites en format telemàtic, ja que ara
és el propi inspector de treball qui està obligat a recollir les seves actuacions mitjançant l’oportuna diligència.
Totes les diligències quedaran registrades en l’històric de la base de dades de la qual disposa l’Administració. És a
dir, en aquest aspecte, el funcionament a partir d’ara de la Inspecció de Treball passa a ser similar al de la
Inspecció Tributària.

Conservació de les diligències i del llibre de visites antic

Malgrat el que s’ha comentat fins ara, sí que cal tenir les següents precaucions:

  • La còpia de la diligència que Inspecció de Treball lliuri a l’empresa amb motiu d’una actuació s’haurà de
    conservar en un termini de 5 anys (a comptar des de la data d’expedició de la diligència).
  • Els llibres de visites antics s’hauran de guardar durant un termini de 5 anys (a comptar des de la data d’expedició de la darrera diligència que consti al llibre).

 

 
Judith Alarcón

judithalarcon s

 

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0