Gestoria a Sabadell

confiana

  • Auditoria voluntària

    Segons la Llei de Societats de Capital, una societat està obligada a realitzar una auditoria dels seus comptes anuals, quan aquesta compleixi durant dos exercicis consecutius amb dos d'aquests

    ...