Blog d'AGPER, el valor de compartir

Escrit per Raül Castán

at

Nous informes d'auditoria

Més informació i transparència per als usuaris dels informes d'auditoria per incrementar la confiança i afavorir la seva presa de decisions.

Escrit per Agustí Alier

at

Que és el codi LEI

El codi LEI s'utilitza per identificar entitats legals que són parts en transaccions financeres i per complir els requisits d'informació als mercats financers.

Escrit per Tania Galvez

at

Aprovació de la declaració informativa model 232

El passat 30 d'agost es va publicar al BOE l'Ordre HFP / 816/2017, de 28 d'agost, per la qual s'aprova el model 232 de declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

Escrit per Judith Alarcon

at

Reformes urgents del treball autònom

Després de diversos mesos d'espera, el Govern de l’estat va publicar el 25 d'octubre al BOE la llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom.