Blog d'AGPER, el valor de compartir

Escrit per Tània Gàlvez

at

EL SUPREM PER FI ACLAREIX SI LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT TRIBUTA O NO EN IRPF

Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques ", segons ha dictaminat el Tribunal Suprem. La decisió desestima el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat, que buscava assegurar el cobrament l'IRPF sobre la prestació, i obliga a Hisenda a tornar el cobrat a una contribuent.

Escrit per Josep Ma de Navas

at

Assistència assemblea La Fàbrica de Can Tusell

El passat dia 14 , vam assistir a l’assemblea de l’Associació del Grup d’Esplai la Fàbrica de Can Tusell de Terrassa. Durant la presentació dels comptes, vam explicar a tots els assistents de l’Associació els resultats econòmics de l’entitat.

Escrit per Ana Blanco

at

CAMPANYA RENDA 2017

Els informem que ja comença la campanya de Renda i Patrimoni, corresponent a l’exercici 2017. El termini de presentació de totes les declaracions s’inicia el 4 d´abril i finalitzarà el 2 de juliol del 2018, no obstant si domicilia el pagament, el termini finalitza el 27 de juny de 2018 (amb càrrec el 2 de juliol).