Blog d'AGPER, el valor de compartir

Escrit per Ana Blanco

at

NOVETATS TRIBUTARIES 2020

Els informem dels principals canvis en matèria fiscal que entren en vigor aquest 2020.

-          IRPF: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Dintre d’aquest impost, les principals novetats son d’una banda sobre els límits del mètode d’estimació directa o mòduls, i d’altra banda de la modificació del tipus marginal de tributació a la RENDA.

Escrit per Ana Blanco

at

CURS TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE

El passat 3 de desembre, vam assistir a un curs per al tancament fiscal i comptable d’aquest exercici, impartit per CECOT, amb la ponència, entre d’altres, del Sr. Enric Rius.

Escrit per Cristina Morcillo

at

Registre diari de jornada

Recentment s´ha publicat el RD-Llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, en el que s´estableix l’obligació per les empreses de garantir, a partir del 12 de maig del 2019 el registre diari de jornada